4 comments

  1. En fantastisk bild Malin! För mig handlar den om en upplösning, om hur slutet är nära och loppet är kört. Jag känner av en mystik, men framförallt en känsla av obehag. Obehag av hur något är fel, med det som krossats, med det som frusit, med handen som närmar sig…

    Liked by 1 person

Go ahead, make me happy and leave a comment...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s