19 comments

  1. And this one (having seen II) is simply gorgeous, coming up from those warm reds and browns, towards what looks like the sun in a cloudy sky – coming up towards hope perhaps? Beautiful image. A

    Like

  2. Måleriska, dov mystisk stämning med lika dova mättade färger. Och visst sköljer ja ett ansikte av något väsen som blickar upp åt vänster. Är det, det innersta väsen som uppenbarar sig, vem vet. Allt lika mystiskt och övernaturligt som bildens känsla. Text och bild i full symbios…
    /Christer K

    Like

Go ahead, make me happy and leave a comment...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s