10 comments

    1. Tack, Lena. Om det blir att den kommer ut så blir det en liten upplaga, precis som boken “Sheldon & I”. Jag hoppas att kunna få tillräckligt många förhandsbeställningar för att kunna trycka även denna. De som förhandsbeställer och som sen betalar in i förskott får sina namn i boken – som jag gjort med “Sheldon & I”, så vi får se hur det går. Först och främst ska jag arbeta klart boken och be om offert från tryckeriet – sen går jag ut med information.

      Liked by 1 person

Go ahead, make me happy and leave a comment...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s