14 comments

  1. Detta var annorlunda och spännande! En stor mystik, det okända i himlen, lite sakralt, bländande ljus… dubbla kors. Att be och att önska. Kanske lite spåkvinna över sjalen, också.

    Jag tycker om “greppet”, hur du visar ett skeende genom flera bilder, som en filmsekvens, samtidigt som de tillsammans utgör en helhet, en bild. Blicken får vandra runt och undersöka varje bild för sig, och sedan ta in helheten. Lysande, tycker jag!

    Liked by 1 person

Go ahead, make me happy and leave a comment...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s